Na skúmanie materstva a jeho transformačného potenciálu sa zameriava nový výstavný projekt talianskeho dua Grossi Maglioni. Sprístupnia ho 11. marca v Kunsthalle LAB v Bratislave.

„Stredobodom je postava matky s inštinktívnymi divokými vlastnosťami, ktorá chráni svoje deti. A počas tohto aktu sa stáva desivou postavou,“ informovala PR manažérka Lila Rose. Výstava potrvá do 25. apríla.

Projekt Zvieracia matka vychádza z viacerých ideových línií – z postfeministického a antropologického diskurzu, z psychoanalytickej spisby, zo sci-fi literatúry. A filmu, ich teoretickej analýzy, ako i z vlastnej materskej skúsenosti umelkýň a ich interakcie v skupine matiek a detí. Stredobodom je dvojica, matka a dieťa, jeho dospievanie, cesta osamostatnenia sa od matky. „Grossi Maglioni skúmajú ikonografiu spojenú s materstvom ako s niečím desivým, kde sa v obraze matky prelína majestát i hrôza. Ich výskum sa odvíja od sugestívneho imaginária, od prehistorických predstáv, v ktorých ženské telo splýva so živočíšnymi a rastlinnými prvkami. Cez starovekú mytológiu, mágiu, až k sci-fi víziám,“ priblížila kurátorka výstavy Lýdia Pribišová.

Zdroj: www.bratislavskenoviny.sk